δυαδικές επιλογές Zone

Όπου κινούνται οι τιμές του αργού πετρελαίου το 2016;