Όριο δυαδική επιλογές συναλλαγών - όριο επιλογές εξήγησε