δυαδικές επιλογές Zone

Call και Put επιλογές - όλα τα πλεονεκτήματα αυτών των επιλογών