δυαδικές επιλογές Zone

Stop-Loss παραγγελία & δυαδικό επιλογές – κάνει ένα κέρδος με εντολή stop-loss