δυαδικές επιλογές Zone

Επιτρέπει την διαπραγμάτευση API