δυαδικές επιλογές Zone

Επιτρέπει την αυτοματοποιημένη εκτέλεση συναλλαγών