Επιτρέπει την αυτοματοποιημένη εκτέλεση συναλλαγών